Єдність родини: побутова vs духовна. 28.10.2019

ПОЧАТКОВЕ РОЗУМІННЯ:

 • Говоримо про єдність, коли група людей послуговується спільними цінностями, співпрацюють, підтримують один одного, взаємодоповнюють, поважають відмінність.
 • Єдність – це спільність думок, спільне прийняття рішень, спільний відпочинок і праця. «Спільна праця об’єднує».
 • Єдність – кровна, територіальна, на основі спільних інтересів, справ, цінностей, бачення, пріоритетів, залученості.
 • Родина є нормальною лише за спільності цінностей.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ:

  ЄДНІСТЬ
ПОДІБНЕ ВІДМІННОСТІ
СПІЛЬНІСТЬ Обидві існують на рівні ідентичностей. Спільність не обов’язково спонукає до дій, а єдність – завжди є мотивом. Єдність існує не лише на рівні ідентичності, а і на рівні цінностей, і вони не просто подібні, а мають однакову пріоритетність та вагу.
ЗГУРТОВАНІСТЬ Обидві орієнтовані на вирішення задач. Згуртованість є тимчасовим поєднанням заради виконання задачі, а єдність є тривалою і сама знаходить задачі.
ОДНОДУМСТВО Обидві є духовним поєднанням. Однодумство не обов’язково призводить до співпраці, а єдність саме в ній проявляється.
СОЛІДАРНІСТЬ Обидві є мотивом для підтримки. Солідарність може бути ситуаційною, зумовленою реакцією на обставини, і не вимагає повного співпадіння цінностей.

 

ПРОМІЖНІ ІНСАЙТИ:

 1. Єдність – загальніше поняття, не ситуативне. Спільність, згуртованість, однодумство, солідарність є її проявами, складниками.
 2. Проблема може бути спільною, але не єднати. (навіть роз’єднати).
 3. Єдність родини спричиняє передачу цінностей наступним поколінням.
 4. Завдяки єдності родини здійснюються мрії її членів, навіть за розбіжності поглядів.
 5. Концентрація уваги на сприянні лише одному члену родини за рахунок інших її членів руйнує сім’ю.
 6. Єдність родини – коли кожен тримає родину, її цінність, в фокусі.
 7. Через брак єдності відбувається її заміщення сурогатом – згуртованістю (або солідарністю) – і потреба в єдності сублімується у вимогу спільного копання картоплі. Потрібен привід зібратися – і згадують про городину.
 8. Коли бракує єдності, зарубують мрії при корені, застосовуючи скепсис та знецінення.
 9. Коли потрібен привід, аби зібратися, – ознака браку єдності. І найчастіше таким приводом виявляється застілля. Поїли – і розходяться: «ну, ми пішли». Спроби просунути далі в пошуку об’єднуючих моментів зустрічає спротив.
 10. «Ми з тобою однієї крові» – це про спільність, ще не про єдність.
 11. Похвала, підтримка, вислуховування, повага, розмови на рівні цінностей плекають духовну єдність.
 12. Волюнтаризм, авторитаризм, насмішки, глузування, знецінення, сарказм, перенесення тривожності, відсутність емпатії руйнують духовну єдність.
 13. Здорова побутова єдність можлива лише на основі духовної. Ознаки здорової єдності – відсутність примусу, насилля, а натомість усі спільні дії приносять задоволення.
 14. Єднання – внаслідок спільного позитивного переживання.
 15. Спільність – «я не один такий, нас багато».
 16. Побутові альтернативи рішень знаходяться легко, якщо спочатку випрацьовують духовну єдність.
 17. В темі про інтелект обговорювали, що сучасні люди обізнані, але не інтелектуали. Виникла думка про аналогію ситуації з єдністю, тобто ми перебуваємо у багатьох спільнотах, але не відчуваємо єдність. Тоді, можливо, єдність пов’язана з інтелектом, потребує його розвитку?
 18. Коли людина сама хоче повернутися в певне коло та обставини, вважає, що саме так відновлює свою ресурсність, – це про єдність.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ:

  ПОБУТОВА ЄДНІСТЬ ДУХОВНА ЄДНІСТЬ
ПРОЯВИ Установка на те, що «дім – повна чаша» є суттю родинного життя. Залученість стимулюють спільною працею. Не обмежуєш інших у виборі їх дій під впливом власної тривожності.
РЕЗУЛЬТАТИ Всі змучені і бажають якомога триваліший час не бачити один одного (роз’єднання). Накопичені матеріальні блага та скарги «все болить», життя зупиняється з виходом на пенсію. Розвиток родини, цікава старість.
НАСЛІДКИ ІГНОРУВАННЯ ОДНОГО ТА АБСОЛЮТИЗАЦІЇ ІНШОГО Побутова єдність без духовної призводить до розвалу родини в момент, коли побутові задачі повністю вирішено. Духовна єдність без побутової є питанням до ментального здоров’я, бо йдеться про повне знецінення матеріальних благ, а людина усе ж є тілесною істотою.

 

ШЛЯХ ВІД КОНФЛІКТУ ДО ДУХОВНОЇ ЄДНОСТІ:

 1. Відновити відчуття спільності – віднайти позитивні наміри та їх спільність.
 2. Згуртувати довкола єдності родини. Визнати, що вона є спільною цінністю – однакового рангу та ваги.
 3. Випрацювати однодумство – спільний погляд на ситуацію та корені проблем, а тому і шляхи їх вирішення.
 4. Зберігати солідарність та наполегливість при втіленні знайдених рішень.

ДОДАТКОВИЙ ЗАПИТ:

На чому тривалий час тримаються родини? Особливо після сепарації дітей – як уникають синдрому empty nest? Як працювати над єдністю, коли більшість питань вирішена, відсутні складності?

Передумови єдності родини:

 1. Цінність духовної єдності є спільною та рівновеликою, першочерговою.
 2. Модель родини, стосунків – у фокусі та обговорюється від самого початку і регулярно (домовленості «на березі»).
 3. Обговорення світогляду та переживань, прагнень, устремлінь є звичною практикою.

ПІДСУМКИ:

 1. Несподіване:
  1. Якщо котрийсь з побутових моментів комусь важливий, а комусь ні, то бракує побутової єдності.
  2. Побутова єдність залежить від духовної, а духовна потребує заземлення на побутову.
 • Ми прагнемо єдності навіть за посередництва побуту.
 1. Побутова єдність є не такою простою, і навіть її може не існувати, а звестися просто до спільності простору життя.
 1. Застосовне:
  1. Побачити сенс за діями, розмовляти про те, який сенс вкладаєш в дію ти, і який – інша людина.
  2. Шлях від конфлікту до єдності починається з відтворення почуття спільності, а далі – згуртованість, однодумство, солідарність, і нарешті – єдність.
 • Єдність гартується у спільних позитивних переживаннях.
 1. Поставлю собі за правило:
  1. Підходити до єднання креативно, щоб не було примусу.
  2. Додати в родинні ритуали обговорення газет, обмін думками, навіть, коли здається, що і без слів розумієш.